• Ekologie: environmentální audit

 • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Služby v energetice

 • energetické audity
 • implementace ČSN 50001
 • průkazy energetické náročnosti
 • studie proveditelnosti
 • více informací zde...

Balíček „ALL IN ONE“

 • zpracování a vedení dokumentace 
 • provádění auditů
 • komunikace s orgány státní správy
 • konzultační činnost
 • více informací zde...

Systémy řízení

Registry práv. požadavků

 • aktuální přehled legislativy
 • konkrétní registry povinností
 • pravidelné informování o změnách
 • poradenství při aplikaci legislativy
 • více informací zde...


Poradenství v oblasti řízení firmy

Jsme významným dodavatelem služeb v mnoha oblastech.

Novinky

01.08.2013 | Provádění dodavatelských auditů


 • Ověřování způsobilosti stávajících i potenciálních dodavatelů - zastoupení zákazníka našim auditorem.
 • Pomocí dodavatelského auditu se zákazník může ujistit, že systém managementu kvality (environmentu, BOZP…) je funkční a vhodně nastaven.
 • Audit je vhodný v případě opakovaně neshodných dodávek.

Pokud v rámci svých činností a kapacit nejste schopni zajistit provádění auditů u Vašich dodavatelů, obraťte se na nás.